Sarpullido

Erupción cutánea

Tópico: Aplica 1 a 4 gotas de lavanda, manzanilla o melaleuca (árbol de té) al área afectada.